Ugovor u PDF formatu: Ugovor o čuvanju pasa-converted

Ugovor obavezno pročitajte pažljivo, takođe ukoliko želite da uštedimo na vremenu prilikom prijema Vašeg kuce, ugovor i prijemni list slobodno možete ištampati, popuniti sami kod kuće i doneti ga prilikom prijema u pansion.

 

 

Kristina Milutinović PR

Čuvanje pasa AV AV Veternik

Vojvode Mišića 36, Veternik

Matični broj: 65615754

PIB: 111716633

Ugovor o čuvanju pasa

 

Poštovani klijenti, prilikom prijema psa u naš pansion, potrebno je da nam date određene informacije koje nam pomažu da se bolje upoznamo sa Vašim psom i omogućimo mu najbolju moguću negu, prijatan i bezbedan boravak u našem pansionu. Prilikom prijema psa u pansion, podrazumeva se da ćete nam dovesti isključivo zdravog psa sa potvrdom o redovnoj vakcinaciji protiv besnila i drugih virusnih bolesti i dati potvrdu da je psu odrađena dehelmintizacija i tretman protiv buva i krpelja.

 

Podaci o vlasniku/držaocu psa

 • Ime i prezime:                                                                                                                                                                   
 • Trenutna adresa:                                                                                                                                                                   
 • Kontakt telefon:                                                                                                                                                                   
 • Ovlašćeno lice od strane vlasnika:                                                                                                                                                                   
 • Kontakt telefon:                                                                                                                                                                   
 • Veterinarska ordinacija u kojoj se Vaš pas leči:                                                                                                                                                                   
 • Ime i prezime veterinara:                                                                                                                                                                   

Podaci o psu:

 • Ime i rasa psa:
 • Pol:
 • Datum rođenja:
 • Težina:
 • Broj mikročipa
 • Zdravstveno stanje:
 • Da li pas prima terapiju? Ako prima, napisati koju I dati upustva za davanje terapije.

___________________________________________________________________________

 

1.    Datum poslednje vakcinacije protiv besnila: ______________________________________

2.    Da li pas redovno prima vakcinu protiv zaraznih bolesti? ____________________________

3.    Da li pas redovno prima vakcinu protiv Bordatelle/Parainfluenze 2 (zarazni kašalj)?

 _______________________________________________________________________

4.    Datum poslednjeg čišćenja od crevnih parazita: ___________________________________

5.    Da li pas poseduje zaštitu protiv buva I krpelja? ___________________________________

6.    Da li pas prima zaštitu protiv srčanog crva? ______________________________________

7.    Datum poslednjeg teranja: ___________________________________________________

8.    Da li je pas sterilisan? _______________________________________________________

9.     Količina hrane na dnevnom nivou, broj i vreme obroka i vrsta hrane koju pas jede:

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Da li pas ima alergije? Ako ima, napisati na šta je alergičan. _________________________

11.  Da li je pas socijalizovan? ___________________________________________________

12.  Da li je pas nekad bio u pansionu ili mu je ovo prvi put? Ukoliko jeste, da li je nakon boravka u pansionu imao neke nepoželjne fiziološke ili psihološke reakcije? _________________________________________________________________________

13.  Da li je Vaš pas osetljiv (da li se brzo prehladi, lako razboli ili povredi i sl)?

_________________________________________________________________________

14.  Da li boravi unutra ili napolju? ________________________________________________

15.  Da li je pas navikao na dvorište i uopšte na boravak napolju ili u prirodi?

___________________________________________________________________________

16.  Da li ima svoje mesto za spavanje ili spava sa Vama u krevetu? ______________________________

17.  Da li ima naviku da grize ili guta stvari? _____________________________________________

18.  Da li ima naviku da jede feces drugih pasa? __________________________________________

19.  Da li je ikad pretrpeo neku traumu ili napad od strane drugog psa? ___________________________________________________________________________

20.  Da li ulazi u konflikte sa drugim psima ili ljudima I u kojim situacijama? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.  Da li je ujedljiv? ___________________________________________________________

22.  Da li kog Vašeg psa postoje delovi tela koje ne dozvoljava da mu se diraju (npr. bolni globovi)?

_________________________________________________________________________

·         Napomene I posebni zahtevi: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

Pas ostaje kod nas na čuvanju od ………… do ………… Potpis vlasnika………………

 

 

Ja,                                                      – vlasnik psa sa sledećim brojem čipa                                                               navedenog u ugovoru, potvrđujem da su sve informacije koje sam dao/dala pansionu za pse AV AV Novi Sad tačne i istinite i potvrđujem da sam u pansion doveo/dovela zdravog psa vakcinisanog protiv besnila i ostalih zaraznih bolesti.

 

 

Vlasnik psa (potpis)                               _

 

 

 

 

 

 

Član 1.

 

Pansion za pse AV AV  se obavezuje da će:

 

 1. Tokom boravka u pansionu, psa hraniti redovno preporučenom ili donešenom hranom od strane vlasnika. Ukoliko pas ne želi da jede hranu donešenu ili preporučenu od strane vlasnika duže od 1-2 dana, pansion će se konsultovati sa vlasnikom ili sa ovlašćenim licem od strane vlasnika u vezi sa promenom hrane. Ukoliko se vlasnik ili ovlašćeno lice ne odazovu, pansion će na svoju ruku obezbediti drugu vrstu hrane za psa, u skladu sa njegovim prehrambenim navikama. Trošak dodatne hrane podnosi vlasnik
 2. Održavati redovno neophodnu higijenu u prostoru u kom pas
 3. Sprečiti beg ili krađu tokom
 4. Poštovati specifične usluge nege I brige, utvrđene u napomeni ugovora, u dogovoru sa

Član 2.

U slučaju problema koji su nastali nepoštovanjem obaveza iz člana 1, pansion za pse AV AV  će nadoknaditi nastalu štetu u dogovoru sa vlasnikom psa I sa njegovim veterinarom.

Član 3.

Tokom boravka u pansionu, sve neophodne veterinarske intervencije realizovaće veterinar Vašeg psa (na Vašu inicijativu) ili dežurni veterinar pansiona AV AV, ukoliko se vlasnik ne izjasni drugačije ili se ne odazove.

Član 4.

Pansion za pse AV AV nije odgovoran za bolesti, pogotovo infektivna i parazitarna oboljenja, kada je kontakt sa patogenim entitetom nastao pre dolaska u pansion, a pas je primljen na boravak u periodu inkubacije.

Član 5.

Pansion nije odgovoran za nastale zdravstvene probleme koje je nemoguće predvideti, prevenirati, dijagnostifikovati i uspešno tretirati (stanje šoka, anafilaktičkih i drugih alergijskih reakcija, akutne dilatacije želuca, indigestije, invaginacije i zapetljaje creva, moždanog I srčanog udara, opstruktivne urolitijaze, iznenadnu smrt i drugih urgentnih stanja čiju će procenu obaviti Vaš veterinar i dežurni veterinar pansiona. U ovakvim slučajevima pansion će se postarati da učini sve što je neophodno i primereno kako bi posledice bile minimalne.

Član 6.

Eventualne promene u težini, ponašanju ili u navikama, nakon povratka iz pansiona, fiziološki su odgovor na stresnu situaciju dužeg ili kraćeg boravka u novoj sredini.

Član 7. 

Za lakše povrede zadobijene u igri sa drugim psima kao što su na primer ogrebotine i uganuća zglobova, pansion ne snosi odgovornost jer su to moguće posledice igre. Za teže povrede (ubodne rane, rasekotine) ukoliko se dese, pansion snosi troškove lečenja kod dežurnog veterinara pansiona.

Član 8.

Ukoliko pri prijemu psa ustanovimo da je pas bolestan, povređen ili pokazuje znake ponašanja koje može da ugrozi druge pse koji se na boravku u pansionu ili zaposlene u istom, zadržavamo pravo da odbijemo prijem.

Član 9. 

Ukoliko vlasnik psa na prijem ne donese potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje da je pas vakcinisan protiv besnila i virusnih bolesti, i ukoliko se ustanovi prisustvo endoparazita i ektoparazita kod psa, pansion zadržava pravo da odbije prijem.

Član 10.

Pansion nije odgovoran ukoliko pas tokom boravka oboli od zaraznog psećeg kašlja (Bordatella) jer je vlasnik dužan da pre boravka u pansionu preventivno vakciniše i zaštiti svog psa protiv ove bolesti. Pansion nije odgovoran ako pas tokom boravka u pansionu dobije buve ili krpelje jer je vlasnik dužan da adekvatno zaštiti svog psa protiv ektoparazita pre prijema u pansion.

Član 11.

Ukoliko vlasnika ne preuzme psa u ugovorenom terminu ili to ne učini lice ovlašćeno ugovorom, a ne najavi ili ne obrazloži zakašnjenje, svaki dodatni dan se naplaćuje po 50% većoj tarifi od dogovorene cene. Ako nakon 5 dana od dogovorenog termina vlasnik ili ovlašćeno lice ne preuzmu psa i ne izmire sve troškove boravka, protiv vlasnika psa/ovlašćenog lica će odmah biti podneta tužba na sudu.

Član 12.

Ugovor je štampan u dva istovetna primerka – jedan pripada vlasniku psa, a drugi zadržava pansion za pse.

Član 13.

Strane koje su sklopile ugovor će pokušati da sve eventualne sporove proizašle iz ugovora reše mirnim putem, u suprotnom spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Novom Sadu.

 

 

Veternik,

Datum potpisivanja ugovora                  

 

 

Vlasnik psa                                                                                                             Pansion za pse AV AV

 

Pismo za naše drage klijente (MOLIMO PROČITAJTE GA PAŽLJIVO)

 

Dragi naši klijenti, želimo da Vam se zahvalimo na pruženom poverenju i poželimo dobrodošlicu Vama i Vašem ljubimcu. Zadovoljstvo nam je što smo ugostili Vašeg ljubimca i iskreno se nadamo da će se brzo i bezbolno navići na novi prostor i na atmosferu u našem pansionu. Kao što ste imali prilike da vidite, naš pansion je mesto gde će Vaš ljubimac imati priliku da se druži sa drugim psima i oseti, makar na kratko vreme, kako to izgleda živeti u pravom psećem čoporu.

 

Naš pansion, kao što ste imali priliku da vidite, je cage-free, odn. bez boksova. Odlučili smo da naš pansion bude takvog tipa, jer želimo da se naši gosti osećaju ugodno i prijatno, a ne kao u kavezu. Naravno, poštujemo i navike i karakter Vašeg ljubimca i ukoliko primetimo da ponekad želi da odmori od drugih pasa ili je umoran  od igre, ili jednostavno ne želi da se igra, biće odvojen i imaće svoj kutak u kom ga niko neće uznemiravati.

 

Da bi pas boravio u pansionu, mora da bude lepo vaspitan. Ukoliko tokom noći bude pravio buku i time uznemiravao druge pse koji žele da spavaju i odmaraju, neće biti više primljen u pansion. Veoma je bitno da svom psu već od malih nogu obezbedite odvojeno mesto za spavanje da bi se osamostalio, a ne da spava sa vama u krevetu.

 

Dužni smo da Vam na vreme predočimo neke bitne stvari. Svaki pas je različit i poseban i možda neće baš najbolje reagovati na promenu sredine, koliko god se mi trudili da mu omogućimo da se oseća prijatno – koliko god ga mazili i pazili i bili sa njim, a sa psima smo non-stop. Može se desiti da će Vaš ljubimac prvih par dana ili čak tokom celog boravka (što se retko dešava) tugovati za Vama, neće hteti da jede niti da pije vode. U takvim situacijama trudimo se da mu pružamo što više pažnje i ljubavi da bismo učinili da se bolje oseća i da se što pre adaptira na novu sredinu. Takođe, ono može se desiti da usled stresa od  razdvajanja ili ukoliko neće da jede, psu oslabi imunitet pa se prehladi, počne da mu krmelja oko i sl. Naravno, u tom slučaju im je obezbeđena veterinarska nega i Vaš pas će biti izolovan od ostalih pasa da im ne bi preneo bolest, ali moramo Vam naglasiti da se mi kao pansion ograđujemo od odgovornosti u ovom slučaju jer ne postoji ništa što možemo da uradimo da bismo prevenirali takve situacije, osim da pružimo Vašem ljubimcu podršku, što uvek i radimo. Tako da očekujemo od Vas da nećete praviti problem u ovakvim situacijama jer smo Vam unapred predočili da mogu da se dese i to je jedan od rizika koji prihvatate ukoliko želite da ostavite psa na čuvanje u pansion.

 

Stariji psi, štenci i psi sa slabijim imunitetom su mnogo podložiji ovakvim pojavama, naročito ukoliko se prvi put razdvajaju od svog vlasnika. Mnogo su ranjiviji i imunitet im je slabiji. Ukoliko nam donosite na čuvanje veoma starog psa, morate biti svesni da je njegov imunitet mnogo ranjiviji nego kod mlađih pasa i da postoji veća verovatnoća da će teže reagovati na promenu sredine. Stariji psi, nakon boravka u pansionu često budu vrlo umorni i iscrpljeni ili dožive neka ozbiljnija stanja, iako ih nismo puštali da previše energije troše na aktivnosti sa drugim psima. Česta stanja koja mogu da se dese su umor, iscrpljenost, pas ne želi u šetnju već hoće da se odmara, a ukoliko se prvi put odvaja od Vas, a već je odrastao, može se desiti i da se naljuti na Vas jer misli da ste ga ostavili. Imajte u vidu da neki psi mogu vrlo emotivno da shvate razdvajanje od vlasnika i da se to može manifestovati različitim fiziološkim reakcijama i da pansion na to ne može da utiče.

 

Crvenilo očiju, problemi sa kožom i dlakom i slična stanja se mogu javiti nakon boravka u pansionu ukoliko je pas slabijeg imuniteta, nije u čestom kontaktu sa psima, retko se odvaja od vlasnika, retko boravi napolju i boravi u previše čistim uslovima. To su normalne fiziološke reakcije kod ovakvih pasa jer dolaskom u pansion gde psi drastično menjaju navike i sredinu (kad je lepo vreme kod nas psi po ceo dan borave napolju i stalno su zajedno). Verovali ili ne, ovakvi psi mogu čak da ispolje i alergiju na travu. Naidealnije i najbolje za zdravlje i dobrobit Vašeg psa bi bilo da bude naviknut na boravak sa drugim psima i boravak u prirodi, u tom slučaju su šanse da ima loše reakcije posle boravka u pansionu minimalne, a Vaš kuca će takođe imati jači imunitet. Najbolja iskustva imamo sa ovakvim psima, njihovi vlasnici nam nikad nisu prijavili ni jednu lošu reakciju na pansion i te kuce nam se stalno vraćaju na druženje. Navedene fiziološke reakcije su nam prijavljivali vlasnici pasa čiji su psi alergični na travu, ne borave često napolju, nisu u kontaktu sa drugim psima skoro nikad, retko se odvajaju od vlasnika, jedu nekvalitetnu hranu koja nema dovoljno potrebnih vitamina i sl.

 

Što se tiče lakših povreda zadobijenih tokom igre kao što su recimo ogrebotine, u cage-free pansionima se mogu desiti jer psi provode mnogo vremena zajedno i obično obožavaju da se igraju jedni sa drugima. Naravno da u toj igri mogu nekad i da se zanesu (što se može dogoditi bukvalno za sekund iako je osoblje pansiona uvek među njima). Takođe, dok trče, može da se desi da uganu zglob ukoliko nezgodno stanu ili ako ne gledaju kuda idu. Nadamo se da je jasno da na takve situacije ne možemo da utičemo, jedino što možemo da učinimo je da psu pružimo veterinarsku negu.

 

Ne dešava se toliko često ali povrede se takođe mogu zadobiti ukoliko se dva psa posvađaju. Naravno da je i takva situacija moguća, nemoguće je da se svi uvek savršeno slažu, ponekad se jednostavno desi da se dva psa ne slažu, koliko god bili socijalizovani. Ukoliko slučajno dođe do svađe, osoblje pansiona odmah rastavlja posvađane pse i odvaja ih u različite prostorije da se ne bi opet potukli. Jasno je da u takvim situacijama ne možemo da sprečimo lakše povrede kao što su ogrebotine, ali sprečavamo dalje povrede. Ovo su zaista situacije koje se ne dešavaju često jer primamo samo socijalizovane pse, što je navedeno i u ugovoru, ali ako se i desi neka svađa između dva psa, očekujemo od Vas da nam nećete praviti problem i zamerati, naročito ukoliko je Vaš pas započeo svađu.

U svakom slučaju, u kontaktu smo sa Vama tokom boravka psa u pansionu, mi ćemo Vam odmah javiti ukoliko dođe do neke neprijatnosti, i uvek nas možete kontaktirati na Viber ukoliko želite da Vam pošaljemo sličice ili snimke Vašeg kuce sa drugarima.

 

Dragi naši, ovo pismo Vam pišemo da bismo razjasnili neke stvari koje mnogim vlasnicima pasa nisu bile jasne i zbog kojih smo imali neprijatnosti sa vlasnicima pasa jer im ovo nismo predočili odmah na početku. Nemojte se plašiti, niti brinuti, u većini slučajeva jedino čudno što možete primetiti nakon boravka u pansionu je to da je Vaš kuca toliko umoran od igre da će verovatno spavati dan-dva, ali u tom slučaju barem znate da se lepo proveo s nama J

 

U većini slučajeva sve bude ok, kuca navikne na novu sredinu brzo i kreće da se igra sa svojim drugarima ili  već nađe svoj kutak za odmor i uživanje. Puno Vas pozdravljamo, lepo se provedite gde god da idete i ne brinite za Vašeg ljubimca, u sigurnim je rukama!